A Bericoi Domb Szüze

A Monte Bericoi Szűzanya kegyhelye és Szűz Mária Szolgálói. “Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik őt félik”.

 

1.- Vicenza városban, a Szűzanya 1426. március 7-én és 1428. augusztus 1-én megjelent egy parasztasszonynak Vicenza Pasininak.

 2. A kegyhely arra emlékeztet minket, hogy zarándokok vagyunk

 3. A kegyhely a találkozás helye: a kegyhelyre sokan mennek, különböző célból.

 4. Isten megváltoztatja az életünket: a kegyhelyen az Isten és Mária szemével tekintünk az életre.

 5. II János Pál pápa imája a Monte Bericoi Szűzanyához (1991. szeptember 7).

 

1.      Vicenza: városa Olaszországban, Velencétől 70 km-re nyugatra, található. 1425 és 1428 között a várost súlyos pestisjárvány támadta meg, melytől úgy tűnt, hogy csak égi segítség mentheti meg. A Szűzanya 1426. március 7-én, és 1428. augusztus1-én megjelent egy parasztasszonynak Vicenza Pasininak. A Szűzanya megígérte, hogy a pestis véget fog érni, ha Berico hegyén (Monte Berico), egy dombon, ami a városhoz közel található, egy neki szentelt templomot építenek, melynek alaprajzát egy kis olajfakereszttel meg is rajzolta. A civil hatóságok 1428-ban fogtak hozzá a templom építéséhez. A jelenlegi bazilikában a Szűzanyát az Irgalmasság Anyjaként tisztelik. Mária palástjával betakarja a város lakóit. Mária Szolgái 1435-től vannak a kegyhely szolgálatában. Kezdettől fogva a Szervita Rend, Szűz Mária tiszteletére szentelte templomait. A kegyhely-templomában, tekintetünket Máriára emeljük, aki az Úr Anyja és Szolgálójára. Mária minden kegyhely képmása és példaképe. Ő a „kegyelemmel teljes”, mivel kiüresítette önmagát. Ilyen lehet a mi benső kegyhelyünk, a mi életünk. Üresítsük ki magunkat, hogy elteljünk Szentlélekkel. Minden évben több millió zarándok megy a Monte Bericoi bazilikába: és az Irgalmasság Anyja palástja alá fogadja őket. Mária meghívja őket az irgalmas Istennel való találkozásra.

2.      A kegyhely arra emlékeztet minket, hogy zarándokok vagyunk: a zarándoklat jelensége jelen van minden vallásban. A zarándoklás az ember legmélyebb, legalapvetőbb valóságát célozza meg, tevékeny természetét, az igazi haza folyamatos keresését. Az ember úton van: az úton szemléli a teremtést és másokat, hogy mélyebb önismeretre jusson. Az zarándok ember: megtesz egy utat, egy szent hely felé, hogy megtapasztalja a lelki megújulás valóságát. A hívő befogadja meghívását a megváltásra, és mint Ábrahám, „idegenként és vándorként’ elindul, hogy szívének legmélyebb igazságát keresse: az ígéret földjét. A zarándoklat célja a megtérés és az Istennel való találkozás. A zarándoklat a hívő számára a bűnbánat és a megtérés eseménye, egy állomás a megváltás történetében. Mária, a Szűz és Isten Anyja, aki bensőségesen kapcsolódik Fiának megtestesüléséhez, legfőbb közvetítője lesz a Krisztussal és rajta keresztül, az Atyával való találkozásnak,. Azért megyünk Máriához, hogy biztosabban eljussunk Jézus Krisztushoz. Krisztus meghívja a zarándokokat, hogy újra átnézzék életüket, hogy táplálják, vagy megtalálják hitüket, és hogy elinduljanak a megtérés újabb útján.
 

3.                  A kegyhely a találkozás helye: a kegyhelyre sokan mennek, különböző célból. Vannak ’az Istent kereső’ zarándokok, a nem gyakorló hívők, a turisták, akiket vonz a művészet, a családok, akik szabadnapjukat töltik, a fiatalok, akik a csend és a szabadság terét keresik. Sokan egy új tapasztalat keresése miatt jönnek, valamit meglátni, megérezni, megérinteni, magukba szívni… sok kultikus jel és gesztus van. Azért mennek, hogy összeszedetten ott legyenek egy ikon vagy egy szobor előtt, esetleg megérintsék azt. A forráshoz mennek, hogy megáldott, vagy csodás vizet vigyenek, vagy igyanak. Áldást kérnek. Megőrzik áldott emlékét, hogy otthonukban folytathassák a zarándoklatot. A kegyhelyen elimádkozzák ájtatosságaikat: a rózsafüzért, a keresztutat, a via matrist. Megnézik a művészi alkotásokat, a művészek kifejezett hódolatát a Szűzanya iránt. Felmennek a hegyre, hogy friss levegőt szívjanak, pihenjenek. Nagyon sok jel és gesztus van, melyek kapcsolatban vannak a történelemmel (így tettek szüleink, nagyszüleink), melyek bennfoglaltan nyitottságot mutatnak Isten szavaira. Valamiképpen, a kegyhely az a hely, ahol fizikailag, szellemileg és lelkileg ’feltöltődhetünk’. Az a hely, ahol a szentmise bemutatása, a kiengesztelődés szentségének a kiszolgáltatásából kiindulva, a csend és a máriás ájtatosságok, az Isten Szavának hallgatása által újraszületünk a szeretetre, és ahol újra felfedezzük, vagy először fedezzük fel, hogyan éljük meg az életszentségre szóló meghívásunkat, és a keresztény közösségben való szolgálatunkat.

4.        Isten megváltoztatja az életünket: a kegyhelyen az Isten és Mária szemével tekintünk az életre. Ezt az új tekintetet visszük bele a mindennapokba: elérkezve Isten és Mária irgalmasságához, valaminek meg kell változnia bennünk: személyes életünkben, imádságunkban, a családdal, a plébániával, a munkahellyel való kapcsolatunkban. Az Istennel és Máriával való találkozó után, soha nem térünk vissza üres kézzel. Az Irgalmasság Anyja, meghív minket, hogy mi is az ő szeretet-teteit cselekedjük, és arra hogy „legyünk irgalmasok, ahogyan a mi Mennyei atyánk irgalmas”. (vö Luk 6, 36).

5.      II János Pál pápa imája a Monte Bericoi Szűzanyához (1991. szeptember 7.)

Monte Bericoi Szűzanya, bő palástú Szűz,
nagy irgalmasságú Anya, a megváltás hajnala:
te vagy a közbenjáró és megbékítő jelenlét.
Általad száll fel Istenhez bizalmas imádságunk:
Atyánk, jöjjön el a te Országod,
az igazságosság, a szeretet és béke országa.
Monte Bericoi Szűzanya, kitárt karú Szűz,
Anya, akinek tekintete az emberiség fájdalmán nyugszik,
a reménység hajnalhasadása:
te vagy az enyhítő és bátorító jelenlét.
Általad száll fel Krisztushoz, a te fiadhoz bánatos könyörgésünk.
Legyen mindenki számára egyetlen törvény a megbocsátás és a testvéri szeretet.
Monte Bericoi Szűzanya, alázatos és tiszta szívű Szűz,
végtelen irgalmasságú Anya, az új ég és föld megjövendölése:
te vagy a megvilágosító és felvidító jelenlét.
Általad száll fel könyörgő kiáltásunk a Szentlélekhez:
jöjj Isten Lelke, jöjj és újítsd meg a föld színét.
A Bericoi Domb Szüze, légy mindenki Anyja,
mindenki számára az irgalmasság Királynője.

Ámen.

  1. Imádsághoz, reflexióhoz és dialógushoz:

Hogyan tudnánk folytatni zarándoklatunkat az Irgalmasság Szűzéhez, mindennapi életünkben?

 

Fra Hubert M. Moons, osm

Eger, 2007. április 11.