Home arrow History  
 
Main Menu
Home
News
Spirituality
Piety
Activities
History
Relations
Links
Szervita Blog
Contact Us
Search
Who's Online

 

 
 
History PDF Print E-mail
Boldog XI. Benedek pápa, A Szervita Rend jóváhagyásáról szóló Dum Levamus kezdetű Bullája

1304 - 2004

Benedek püspök, Isten szolgáinak szolgája, szeretett fiainak, Szent Ágoston rendjében Szűz Mária Szolgái Generálisának, az összes Előjárónak és a Testvéreknek, üdvözlet és apostoli áldás.

Miközben tekintetünket körülhordozzuk, és az Úr nyáját, melyet az isteni rendelkezés érdemeink nélkül ránk bízott, a lelkipásztori kötelesség szerint szemléljük, vigyázó gondoskodásunkat, amennyire a Magasságból megadatik, szívesen irányítjuk arra, hogy a Seregek Ura Istene szőlőskertjének művelői az üdvösség munkálására úgy törekedjenek, hogy ez a szőlőskert, messzire kiterjesztve szőlővesszeit, az üdvös gyümölcsük bőségét teremje.

Bár az apostoli gondoskodásunk irányul mindenegyes munkásra, vagyis az egyházi személyekre, de a szerzetesekre, akik a világi csábításokat a jámbor életre törekvéssel elhagyva, az égiek szemlélésében szüntelenül fáradoznak, még nagyobb törődést illik fordítanunk, és őket a vallás ügyének érdekében bőségesebb apostoli segítséggel kell támogatnunk.

Valóban ti, akik Szent Ágostonnak, az Apostoli Szék által jóváhagyott Rendjéhez tartoztok, és azt szolgáljátok, a dicsőséges Szűz Mária iránti ájtatos tiszteletből felvettétek az új nevet: magatokat alázattal a Szent Szűz Szolgáinak nevezve; Szent Ágoston említett Rendjét ezáltal is a ti regulátoknak a Szent Szűz tiszteletére alkotott jámbor és tiszteletreméltó szabályai szerint, eddig dicséretre méltóan szolgáltátok és szolgáljátok; továbbá nektek különleges kiváltságok által a Szentszék megengedte, hogy általános káptalant tartsatok, és ott rendfőnököt válasszatok, hogy a Rendetek testvérei fölött szabadon gyakorolhassa az irányítást és mindazt, ami hivatalához tartozik, és hogy eltemethessétek azokat, akik a ti szent helyeiteken választják a temetkezésüket.

Ezekből világosan következik, hogy a ti említett regulátokat a Szentszék valami módon már megerősítette.

Mi pedig, akik ugyanezen Szent Szűznek, Asszonyunknak hódolatunkat, amennyire képesek vagyunk, örömmel tanúsítjuk, nem akarván, hogy valaki ellenetek és a regula ellen valamilyen csorbítást kieszközöljön, hanem inkább azt, hogy ennek a regulának legyen az Apostoli szolgálat által megerősítése: a bárki részérül jövő mindenfajta kételkedés megakadályozására ezekben az ügyekben, engedve a ti kéréseiteknek, a regulát és annak felsorolt rendelkezéseit Apostoli Tekintélyünkkel kifejezetten megerősítjük és jóváhagyjuk. A jelen irat védelmével megszilárdítjuk, és azt nektek engedélyezzük, elrendelve, hogy azt ti minden időben sértetlenül tartsátok meg.

Egyetlen embernek se legyen szabad, tehát a mi megerősítésünknek, jóváhagyásunknak, engedélyünknek és rendelkezésünknek ezt az iratát gyengíteni, vagy vakmerő bátorsággal vele szembeszállni. Ha pedig valaki mégis ezt megkísérelni merészelné, tudja meg, hogy a Mindenható Istennek, Szent Péter és Szent Pál apostoloknak a büntetését veszi magára.
Kelt: a Lateránban, 1304. február 11-én, pápaságunk első évében.
 
© 2021 Szervita Magyarország
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Concept design by MediaMente.biz